Wetenschap & Technologie: een ondergeschoven kindje

De meest recente inventarisatie van Platform Talent voor Technologie liegt er niet om. Nog altijd is de aandacht voor W&T onderwijs beperkt. Ruim driekwart van de bevraagde leerkrachten geeft aan 1 tot 4 uur aan W&T te besteden per maand! En ruim 40% geeft aan helemaal geen aandacht te besteden aan W&T in het onderwijs. Dit terwijl vorig jaar W&T al geïntegreerd zou moeten zijn in het onderwijs van onderbouw tot bovenbouw. De 7 belangrijkste knelpunten zijn:

1). Het onderwijsprogramma is overladen.

2). Te weinig materialen voor goed W&T-onderwijs.

3). Geen prioriteit in de school (of nog niet).

4). Onvoldoende tijd om de lessen voor te bereiden.

5). Kosten aanschaf materialen te hoog.

6). Ontbreken van voldoende (technische) kennis en vaardigheden.

7). Geen geschikte ruimte op school.

Veel stichtingen en scholen worstelen dus met het vormgeven en implementeren van W&T in het onderwijs. Vanuit SPRONG-STEM proberen we de praktijk verder te helpen en het STEM-netwerk uit te breiden. Binnen de scholen van de stichting BMS, een katholiek schoolbestuur met 33 basisscholen in Friesland, was W&T bijvoorbeeld nog een ondergeschoven kindje. Hoogtijd dus om te starten met online W&T-cafés. Vanuit SPRONG-STEM is de inspiratielezing van het allereerste W&T-café verzorgd. Is W&T ook bij jullie een ondergeschoven kindje? Neem contact op met Symen van der Zee (s.vanderzee@saxion.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *