STEM of STEAM?

Er is in toenemende sprake van interesse in geïntegreerd of vakoverstijgend onderwijs in Nederlandse scholen voor primair en voorgezet onderwijs. Een belangrijke reden hiervoor is sociaal-maatschappelijke aard: een maatschappij waarin uitdagingen en problemen steeds complexer worden vraagt om toekomstige burgers en professionals die zogeheten ‘wicked’ problemen kunnen oplossen.
Deze burgers en professionals dienen over de grenzen van de eigen discipline te kunnen kijken en moeten uitblinken in vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en.
Eén vorm van vakoverstijgend onderwijs waar met name veel belangstelling voor is, zowel in de literatuur als in de praktijk, is de integratie van kunst-, wetenschap- en technologieonderwijs, ook STEAM-onderwijs genoemd. Met name in de bovenbouw van het primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs is dit soort onderwijs nodig. Uit een reviewstudie van Van Tuijl en Walma van der Molen (2015) blijkt namelijk dat de beroepsbeelden van leerlingen vast komen te liggen in de leeftijd 9 tot en met 14 jaar. De beelden die leerlingen hebben van zowel techniek/technici en kunst/kunstenaars zijn vaak (gender)stereotypisch, waardoor grote aantallen leerlingen moeite hebben zich te identificeren met deze beroepsgroepen en een toekomst in de kunst en/of techniek uitsluiten. Goed STEAM-onderwijs kan bijdragen aan het verrijken en verruimen van beroepsbeelden en ervoor zorgen dat leerlingen op basis van realistische beelden keuzes maken.
Er is dus een grote interesse voor STEAM-onderwijs, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, maar door de complexiteit van dit onderwijs is er in de praktijk nog te weinig sprake van. Vraag is hoe het STEAM-onderwijs een impuls te geven, zodat het in de praktijk op stoom komt en het zijn potentie gaat waarmaken. Het SPRONG STEM-netwerk is daarom betrokken bij een RAAK-aanvraag waarin de kunsten (o.a. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Kunstloc) en STEM deskundigen (o.a. vanuit iPabo, Saxion) samen met de PO en VO onderwijspraktijk STEAM-lessenseries ontwikkelen, uitproberen en evalueren. Om zo ontwerpprincipes voor hoogwaardig STEAM-onderwijs te ontdekken. Geïnteresseerd naar de plannen en mogelijkheden tot samenwerken? Neem contact op met Symen van der Zee (s.vanderzee@saxion.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *