Computational thinking op de lerarenopleiding natuur- en scheikunde van de Hogeschool van Amsterdam

Wat doe je als computational thinking van de ene op de andere dag deel uitmaakt van het curriculum? Dan moet je als leraar voldoende kennis en vaardigheden hebben om je vak te verrijken met elementen die tot voor kort nauwelijks een rol van betekenis speelden.

Op de Hogeschool van Amsterdam worden leraren hierop voorbereid met activiteiten uit vier categorieën: data-gerelateerde praktijken, systeemdenken, modelleren & simuleren en computationeel probleem oplossen  (programmeren).

Laatstgenoemde categorie komt aan bod bij de module robotica. Veel studenten kennen bij aanvang van de module enige reserve, maar al snel overheerst het enthousiasme. Het spelenderwijs bedenken, ontwerpen en testen van computationele oplossingen blijkt een aantrekkelijke en gewaardeerde aanvulling op de huidige kennisbasis.

Wanneer de herziening plaatsvindt is nog niet duidelijk, dat deze komt wel. Daarom ontwikkelt de  lerarenopleiding natuur- en scheikunde binnen het curriculum een leerlijn CT. Hierin benoemen we expliciet de CT-kennis en vaardigheden die al in het programma aanwezig zijn, we kijken hoe we het curriculum verder kunnen verrijken met CT én we verdiepen ons in de didactiek van het vak-geïntegreerd aanbieden van CT.  De intentie is niet om informatica-experts op te leiden, wel om innovatieve professionals af te leveren, met voldoende bagage en zelfvertrouwen om de curriculumherziening op zinvolle wijze vorm te geven in de eigen lespraktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *