PLG Digitale geletterdheid UTRECHT – hoe krijg je het verspreid over het team?

Sinds het seizoen 2019-2020 is PCOU Willibord (een schoolbestuur in de stad/regio Utrecht, met scholen po/vo) bezig met een project digitale geletterdheid, waarin o.a. een ‘innovatielab’ (met leskisten op het gebied van digitale geletterdheid en online werkbladen in Wikiwijs) is ontwikkeld. In het seizoen 2021-2022 is de samenwerking tussen dit eigen PCOU-project en het SPRONG-STEM project verder versterkt, en is er met succes een aanvraag richting de gemeente Utrecht (OnderwijsImpuls) geschreven, zodat er nu met extra energie gebouwd kan worden aan de doorlopende leerlijn digitale geletterdheid.

Half april 2022 was er een bijeenkomst op de 2e Marnixschool (basisschool) waarin de volgende stappen van deze PLG zijn besproken. Wat wel opvalt is dat er een flinke horde genomen moet worden om het denken over digitale geletterdheid bij meerdere leerkrachten te laten plaatsvinden. Het werk blijft ‘beperkt’ tot de kartrekkers, en die hebben grote moeite om ‘nut en zin’ duidelijk te maken bij hun collega’s (inclusief het tijd inruimen voor concrete lessen en aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren). Iedereen ziet wel mogelijkheden, en ook de lesbrieven/activiteiten en zelfs de leskisten worden zeer gewaardeerd… maar dan .

Binnen digitale geletterdheid zien we vier onderdelen (basisvaardigheden, mediawijsheid, informatie-vaardigheden, computational thinking) en voor alle vier aspecten zijn materialen ontwikkeld.

Vanaf mei 2022 wordt de ondersteuning richting alle scholen van PCOU (30 basisscholen) verder geïntensiveerd, en zal ook de ondersteuning vanuit de PLG digitale geletterdheid (Sprong STEM) vergroot worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *