Mei-maand 2022 – Expeditie-maand STEM !

Thema’s op het gebied van bèta-burgerschap dringen zich steeds sterker op aan het onderwijs, denk bijv. aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen met belangrijke vraagstukken als energie-transitie, betere verwerking van afval, e.d. Om deze doelen effectief na te streven is een behoorlijke dosis ‘bèta-burgerschap’ nodig, zodat iedereen een steentje kan bijdragen. In de ‘Expeditie-maand’ STEM zullen […]

STEM of STEAM?

Er is in toenemende sprake van interesse in geïntegreerd of vakoverstijgend onderwijs in Nederlandse scholen voor primair en voorgezet onderwijs. Een belangrijke reden hiervoor is sociaal-maatschappelijke aard: een maatschappij waarin uitdagingen en problemen steeds complexer worden vraagt om toekomstige burgers en professionals die zogeheten ‘wicked’ problemen kunnen oplossen. Deze burgers en professionals dienen over de […]

Leergemeenschap helpt leraren bij ontwikkeling van digitale geletterdheid

In een professionele leergemeenschap voelen leraren zich gesteund. Ze krijgen er ruimte om praktijkvragen te stellen, ervaringen te delen, en die met elkaar te onderzoeken. Dit leidt vaak tot nieuwe producten voor collega’s en minder ‘taakeenzaamheid’. Ook op het gebied van digitale geletterdheid werkt zo’n samenwerking goed. Hoe kunt u hier zelf mee aan de […]

Sprong STEM landelijke bijeenkomst | STEM Netwerk

Onlangs is het landelijke SPRONG Educatief STEM consortium opgericht. Met dit nieuwe STEM netwerk willen we collega’s uit verschillende regio’s duurzaam met elkaar verbinden en stimuleren en faciliteren we kennisdeling op het gebied van wetenschap en technologie, en STEM onderwijs. Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan de Hogeschool Utrecht, neemt ons mee in […]

Whitepaper W&T in de basisschool

In de afgelopen jaren is binnen TechYourFuture veel onderzoek gedaan naar de implementatie van Wetenschap en Technologie (W&T) in het primair onderwijs. De kennis en praktische tools die hieruit zijn voortgekomen zijn nu overzichtelijk gebundeld in een whitepaper: W&T in de basisschool. Dit whitepaper is een mooi en praktisch document voor alle schoolleiders, leraren, samenwerkingspartners, […]