Wie zijn wij

Vier samenwerkingsverbanden gaan de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken.

STEM: CROSSING BOUNDARIES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT

Dit consortium richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.

Regio Oost

Lerende leraren (tevens penvoerder, Saxion)

Leerkrachten/schoolleiders van Schoolbesturen po/voSymen van der Zee
s.vanderzee@saxion.nl

Lectoraat Wetenschap & Technologie in het onderwijs
Anika Embrechts
a.embrechts@saxion.nl

projectleider

Regio West

[ nog geen aparte sub-website ]

Team ELWIeR/Ecent (landelijk)

Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde en science (elwier.nl en ecent.nl)

Samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen STEMPaul Drijvers, UU
Vincent Jonker, UU
v.jonker@uu.nl