Over ons

In 2020 hebben vier samenwerkingsverbanden groen licht gekregen om de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek verder te versterken. Door landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema te verbinden kunnen de consortia de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken. Het STEMnetwerk is één van deze vier SPRONG EDUCATIEF netwerken. De SPRONG netwerken bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo. 

Het SPRONG EDUCATIEF STEM netwerk is op dit moment gecentreerd rond drie kernregio’s, nl. Twente, Noord-Holland en Utrecht. In de toekomst hopen we dit samenwerkingsverband verder uit te bereiden naar andere regio’s.  

Het netwerk beoogt een kwaliteitsontwikkeling te realiseren door regionale kennis en expertise, landelijke te verbinding. Daarmee investeert iedere regio niet langer alleen maar apart in STEM ontwikkeling, maar kunnen regio’s van kennisontwikkeling in andere regio’s profiteren. Professionele leergemeenschappen (PLGs) ondersteunen deze ontwikkeling en kennisdeling. Om tot verdere afstemming te komen worden ook initiatieven ondernomen om een gezamenlijke landelijke onderzoeksagenda te realiseren. 

Deze STEMnetwerk site ondersteunt landelijke netwerkvorming en het uitwisselen van kennis en expertise. Good practices die in verschillende regio’s ontwikkeld zijn worden gedeeld, net als nieuwe producten die ontwikkeld worden door de regionale PLGs. 

Regio Oost

Lerende leraren (tevens penvoerder, Saxion)

Afbeeldingsresultaten voor cindy poortmanAfbeeldingsresultaten voor Nienke nieveenProfielfoto van Marit Kruiskamp-van Buuren
Leerkrachten/schoolleiders van Schoolbesturen po/voSymen van der Zee
s.vanderzee@saxion.nl

Lectoraat Wetenschap & Technologie in het onderwijs
Anika Embrechts
a.embrechts@saxion.nl

projectleider
Cindy Poortman
c.l.poortman@utwente.nl

Associate Professor
Nienke Nieveen
n.m.nieveen@utwente.nl

Associate Professor
Marit Kruiskamp
m.kruiskamp@skoe.nl

Kwaliteitsmanager St. KOE

Regio Midden

Sprong-STEM-Utrecht

Leerkrachten/schoolleiders van Schoolbesturen po/voElwin Savelsbergh, HU
elwin.savelsbergh@hu.nl

Lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs
Kees Hoogland, HU
kees.hoogland@hu.nl

Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals
Twee PLG’s: PLG maakonderwijs (kartrekker Saskia de Jong, SPO) en PLG digitale geletterdheid (kartrekker Miranda Wedekind, PCOU)

Regio West

[ nog geen aparte sub-website ]

Afbeeldingsresultaten voor Monique PijlsProfielfoto van Dorrith Pennink
Leerkrachten/schoolleiders van Schoolbesturen po/voAnna Hotze, iPabo
a.hotze@ipabo.nl

Lectoraat Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs
Ronald Keijzer, iPabo
r.keijzer@ipabo.nl

Lectoraat Rekenen-wiskunde in primair onderwijs en de lerarenopleiding
Bert Bredeweg, HvA
b.bredeweg@hva.nl


Lectoraat Didactiek van de Bètavakken
Monique Pijls
m.h.j.pijls@hva.nl


Hoofddocent/onderzoeker
Dorrith Pennink
d.h.m.pennink@hva.nl


Lerarenopleider Natuurkunde

Team ELWIeR/Ecent (landelijk)

Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde en science (elwier.nl en ecent.nl)

Samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen STEMPaul Drijvers, UU
p.drijvers@uu.nl

https://www.uu.nl/staff/PHMDrijvers/Profiel
Vincent Jonker, UU
v.jonker@uu.nl